3 de maig inici del termini de preinscripció curs 2021/22

Què oferim a les nostres escoles?

Un model educatiu encaminat a formar persones autònomes, amb esperit d’iniciativa, amb capacitat de treballar en equip, de prendre decisions i de resoldre problemes, amb competències que els permetin afrontar els reptes del futur.

Quin tipus d’escola volem??

Una escola que es proposa fermament desenvolupar una tasca educativa excel·lent i de qualitat. Una escola que educa en els valors de l’Evangeli i els ajuda en el seu procés de creixement plenament humà.

Aquests són els nostres valors

 • » Obertura a la transcendència i l’interès per les relacions entre la fe i la cultura.
 • » Transparència en la gestió i el respecte als principis ètics i legals.
 • » Responsabilitat professional, laboral i social.
 • » Disposició al diàleg com a mitjà de participació i solució dels conflictes.
 • » Cerca permanent de la innovació i de la millora contínua.
 • » Implicació en el projecte comú i el sentit d’equip.
 • » Cura per la sostenibilitat econòmica i mediambiental.
 • » Atenció especial a les institucions, centres i alumnes més necessitats.
 • » Obertura i cooperació amb altres realitats educatives.
 • » Sentit de pertinença eclesial.
 • » Estil d’organització i de treball que posa a les persones al centre.

Per a més informació, consulta a la web dels centres

Centres Educatius